Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2018)3302/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 01/06/2018
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for securitiseringer og simple, transparente og standardiserede securitiseringer, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)