Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2016)901/F1 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 16/11/2016
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vurdering af foranstaltninger truffet af Portugal og Spanien som opfølgning på Rådets afgørelser af 8. august 2016 om at pålægge disse lande at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud
C(2016)901/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 18/02/2016
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2
(Viser side 1 af 1)