Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2013)9527/F1 REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 20/12/2013
Besluit van de Commissie
BESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende de vaststelling en goedkeuring van richtsnoeren voor de bepaling van door de Commissie te verrichten financiële correcties voor uitgaven die in gedeeld beheer door de Unie zijn gefinancierd, in geval van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten
C(2013)9527/1 REGIO (DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) 16/12/2013
Besluit van de Commissie
Décision de la Commission relative à l'établissement et à l’approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)