Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 5
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2007)725/F1 COMM (GD za komuniciranje) 20/11/2007
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Spremni dokument k Sporočilu:„Enotni trg za Evropo 21. stoletja“ Storitve splošnega interesa, vključno s socialnimi storitvami splošnega interesa: nova evropska zaveza
COM(2007)725/4 COMM (GD za komuniciranje) 19/11/2007
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Accompanying the Communication on "A single market for 21st century Europe" - Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment
COM(2007)725/3 COMM (GD za komuniciranje) 15/11/2007
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment {COM(2007) zzz} {SEC(2007) aaa} {SEC(2007) bbb} {SEC(2007) ccc}
COM(2007)725/2 COMM (GD za komuniciranje) 15/11/2007
Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment
COM(2007)725/1 COMM (GD za komuniciranje) 12/11/2007
Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment.

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 5
(Prikazana stran 1 od 1)