Navigation path

Zahtevek za dostop do dokumenta

  • Prosimo, upoštevajte, da lahko za nekatere dokumente Komisije v celoti ali deloma veljajo izjeme od dostopa javnosti do dokumentov, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1049/2001. V nekaterih primerih sodišča Unije priznavajo splošno domnevo o nedostopnosti, ki jo Komisija lahko uporabi za zavrnitev dostopa, zlasti za dokumente, ki so del naslednjih postopkov: EU Pilot, kršitve, državna pomoč, konkurenca, združitve in sodni postopki.
  • Dostop zadevnih posameznikov do EPSO spisov o zaposlitvi ali osebnih spisov osebja Komisije je urejen s posebnimi pravicami dostopa, ki se uporabljajo namesto Uredbe (ES) št. 1049/2001. Vložniki, ki želijo pridobiti dostop do lastnih spisov na teh področjih, naj se v skladu s posebnimi pravili o dostopu, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje oziroma kadrovskih predpisih, obrnejo neposredno na urad EPSO ali GD za človeške vire in varnost.
  • Vse vaše podatke obdelujemo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (ES) št. 45/2001 o varstvu podatkov.
  • Pridržujemo si pravico, da zavrnemo obravnavo vašega zahtevka, če ste v priloženem elektronskem obrazcu predložili nepopolne ali nepravilne podatke.
  • Pridržujemo si pravico, da v primeru dvoma v zvezi z vašo identiteto zahtevamo, da predložite veljaven osebni dokument.
* Obvezno polje
Prosilec
*Zahtevani dokument
Referenca Komisije
Za vsak želeni dokument izpolnite obrazec.
* Obvezno polje