Navigation path

Talba għal Dokument

  • Jekk jogħġbok innota li xi dokumenti tal-Kummissjoni jistgħu jiġu koperti, parzjalment jew kompletament, mill-eċċezzjonijiet għal aċċess pubbliku definiti fir-Regolament 1049/2001. F’xi każijiet, preżunzjoni ġenerali ta’ non-aċċessibilità ġiet rikonoxxuta mill-qrati tal-Unjoni u tkun tista' tintuża mill-Kummissjoni biex tirrifjutawl-aċċess, b’mod partikolari għal dokumenti li jagħmlu parti mill-proċeduri li ġejjin: EU Pilot, il-ksur tar-regoli, l-għajnuna mill-Istat, il-kompetizzjoni, fużjoni u kawżi fil-qorti.
  • L-aċċess għal fajls tar-reklutaġġ tal-EPSO jew għal fajls personali tal-persunal tal-Kummissjoni, mill-individwi kkonċernati, huwa regolat minn drittijiet speċifiċi ta’ aċċess li japplikaw minflok ir-Regolament 1049/2001. L-applikanti li jixtiequ jiksbu aċċess għall-fajls tagħhom stess f’dawn l-oqsma huma avżati biex jikkuntattjaw lill-EPSO jew id-DĠ HR direttament, taħt regoli speċifiċi tal-aċċess deskritti rispettivament fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa u r-Regolamenti tal-Persunal.
  • Id-dejta kollha tiegħek tiġi pproċessata f'konformità mad-dispożizzjonijiet u r-rekwiżiti tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (KE) 45/2001.
  • Nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw li nipproċessaw it-talba tiegħek fil-każ ta' dejta mhux kompluta jew mhux korretta fil-formula elettronika ta' hawn fuq.
  • Nirriservaw id-dritt li nitolbu l-preżentazzjoni ta' dokument validu ta' identità f'każ li jqumu dubju dwar l-identità tiegħek.
* Qasam meħtieġ
Min qed jagħmel it-talba
*Dokument mitlub
Referenza tal-Kummissjoni
Jekk jogħġbok imla formola għal kull dokument li titlob.
* Qasam meħtieġ