Navigation path

Dokumentumok kikérése

  • Felhívjuk figyelmét, hogy egyes bizottsági dokumentumok esetében a nyilvános hozzáférésre részben vagy egészben az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott kivételek vonatkoznak. Az uniós bíróságok egyes esetekben elismerték a hozzáférés tilalmának általános vélelmét, amelyre hivatkozva a Bizottság megtagadhatja a hozzáférést. Ez különösen a következő eljárások dokumentumaira vonatkozik: EU pilot, kötelezettségszegési, állami támogatási, versenypolitikai, összefonódási eljárások és bírósági ügyek.
  • Az EPSO személyzeti felvételi aktáihoz és a bizottsági személyzet személyes aktáihoz az érintett személyek nem az 1049/2001/EK rendelet, hanem különös betekintési jogok szerint férhetnek hozzá. Kérjük, hogy amennyiben be kíván tekinteni az e területeken vezetett aktájába, forduljon a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatban, illetve a személyzeti szabályzatban foglalt különös hozzáférési szabályok szerint közvetlenül az EPSO-hoz vagy a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósághoz.
  • Valamennyi adatát a 45/2001/EK adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel és előírásaival összhangban kezeljük.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk kérelme megvizsgálását abban az esetben, ha adatait hiányosan vagy pontatlanul tölti ki a fenti elektronikus formanyomtatványon.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy érvényes személyazonosító okmány másolatának továbbítását kérjük a személyazonosságával kapcsolatosan felmerülő kétségek esetén.
* Kötelezően kitöltendő mező
A kérelmező
*A kikért dokumentum
Bizottsági hivatkozás
A kért dokumentumok mindegyikéről szíveskedjék űrlapot kitölteni!
* Kötelezően kitöltendő mező