Navigation path

Αίτηση εγγράφου

  • Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι ορισμένα έγγραφα της Επιτροπής ενδέχεται να εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, στις εξαιρέσεις από την πρόσβαση του κοινού, που ορίζονται στον κανονισμό 1049/2001. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αναγνωριστεί από τα δικαστήρια της Ένωσης ένα γενικό τεκμήριο περί μη πρόσβασης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για να αρνηθεί την πρόσβαση, ιδίως για τα έγγραφα που αποτελούν μέρος των ακόλουθων διαδικασιών: EU Pilot, παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, ανταγωνισμός, συγκεντρώσεις και δικαστικές υποθέσεις.
  • Η πρόσβαση στους φακέλους πρόσληψης της EPSO ή στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων της Επιτροπής από τους ενδιαφερομένους, διέπεται από ειδικά δικαιώματα πρόσβασης, που εφαρμόζονται αντί του κανονισμού 1049/2001. Οι αιτούντες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρόσβαση στον φάκελό τους σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επικοινωνήσουν με την EPSO ή ΓΔ HR απευθείας, δυνάμει των ειδικών κανόνων πρόσβασης που περιγράφονται αντίστοιχα στις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.
  • Η επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ.45/2001 για την προστασία των δεδομένων.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εξετάσουμε την αίτησή σας σε περίπτωση που τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό έντυπο είναι ελλιπή ή εσφαλμένα.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μας διαβιβάσετε αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας, σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά την ταυτότητά σας.
* Υποχρεωτικό πεδίο
Αιτών
*Ζητούμενο έγγραφο
Στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής
Συμπληρώστε ένα δελτίο για κάθε έγγραφο που ζητάτε.
* Υποχρεωτικό πεδίο