Navigation path

Anmodning om dokument

  • Bemærk, at nogle af Kommissionens dokumenter helt eller delvist kan være omfattet af de undtagelser fra retten til aktindsigt, som er fastsat i forordning 1049/2001. I nogle tilfælde har EU's retsinstanser anerkendt en generel formodning om, at der ikke kan gives aktindsigt, som Kommissionen kan bruge til at give afslag på aktindsigt, navnlig når der er tale om dokumenter, der indgår i følgende procedurer: EU Pilot, overtrædelser af EU-retten, statsstøtte, konkurrence, fusioner og retssager.
  • For personer, der ønsker aktindsigt i deres egne ansættelsesdossierer hos EPSO, og for medarbejdere i Kommissionen, der ønsker aktindsigt i deres personlige aktmapper, gælder der specifikke regler for aktindsigt, som finder anvendelse i stedet for forordning 1049/2001. Ansøgere, der ønsker at få adgang til deres egne aktmapper på disse områder, bør kontakte EPSO eller GD HR direkte i henhold til de specifikke adgangsregler, som er beskrevet i henholdsvis de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver og personalevedtægten.
  • Alle Deres personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne og kravene i databeskyttelsesforordningen (forordning (EF) nr. 45/2001).
  • Vi forbeholder os ret til at afvise at behandle Deres begæring om aktindsigt, hvis ovenstående elektroniske formular indeholder ufuldstændige eller ukorrekte data.
  • Vi forbeholder os ret til at kræve gyldig legitimation, hvis vi er i tvivl om Deres identitet.
* Obligatorisk felt
Begæringens ophavsmand
*Ønsket dokument
Kommissionens referencenummer
Der udfyldes en formular for hvert enkelt dokument.
* Obligatorisk felt