Navigation path

Žádost o dokument

  • Upozorňujeme, že na některé dokumenty Komise nebo jejich části se mohou vztahovat výjimky z přístupu veřejnosti vymezené nařízením č. 1049/2001. V některých případech byla soudy Unie uznána obecná domněnka nepřístupnosti, která může být Komisí použita k odepření přístupu zejména k dokumentům, jež jsou součástí následujících postupů: projektu „EU Pilot“, porušení Smluv, státní podpory, hospodářské soutěže, spojování a soudních případů.
  • Přístup k dokumentům EPSO týkajícím se náboru zaměstnanců nebo k osobním spisům zaměstnanců Komise dotčenými osobami upravují zvláštní přístupová práva, která platí namísto nařízení č. 1049/2001. Žadatelé o přístup ke svým dokumentům v těchto oblastech se mohou obrátit přímo na EPSO nebo GŘ HR podle zvláštních pravidel pro přístup popsaných v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení, resp. ve služebním řádu.
  • Se všemi Vašimi údaji je nakládáno v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení o ochraně údajů (ES) č. 45/2001.
  • V případě neúplných nebo nesprávných údajů ve výše uvedeném elektronickém formuláři si vyhrazujeme právo zamítnout vyřízení Vaší žádosti.
  • V případě pochybností ohledně Vaší totožnosti si vyhrazujeme právo požádat o předložení kopie platného průkazu totožnosti.
* Povinné informace
Žadatel
*Požadovaný dokument
Reference Komise
Pro každý požadovaný dokument prosím vyplňte zvláštní formulář.
* Povinné informace