Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-10-28 2020-10-28 lt C(2019)5890/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2019&number=5890&version=ALL&language=lt 08/08/2019 C(2019)5890/F1 (08/08/2019) - DG SANTE C(2019)5890/F1 (08/08/2019) - DG SANTE (Sveikatos ir maisto saugos GD) - KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyta Saccharomyces cerevisiae