Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-10-28 2020-10-28 sv C(2018)8333/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=8333&version=ALL&language=sv 13/12/2018 C(2018)8333/F1 (13/12/2018) - DG FISMA C(2018)8333/F1 (13/12/2018) - DG FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister