Evropská komise - Rejstřík dokumentů Komise Evropská komise - Rejstřík dokumentů Komise https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-10-28 2020-10-28 cs C(2018)8333/F1 cs https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=8333&version=ALL&language=cs 13/12/2018 C(2018)8333/F1 (13/12/2018) - DG FISMA C(2018)8333/F1 (13/12/2018) - DG FISMA (GŘ pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů) - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů