Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras Europos Komisija - Europos Komisijos dokumentų registras https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-01-19 2021-01-19 lt C(2018)1392/F1 lt https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=1392&version=ALL&language=lt 08/03/2018 C(2018)1392/F1 (08/03/2018) - DG MOVE C(2018)1392/F1 (08/03/2018) - DG MOVE (Mobilumo ir transporto GD) - KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010