Euroopa Komisjon - Komisjoni dokumendiregister Euroopa Komisjon - Komisjoni dokumendiregister https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2019-10-22 2019-10-22 et C(2018)1080/F1 et https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=1080&version=ALL&language=et 27/02/2018 C(2018)1080/F1 (27/02/2018) - DG ENV C(2018)1080/F1 (27/02/2018) - DG ENV (keskkonna peadirektoraat) - KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) …/…, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse jootepliid, millega tehakse joodiseid mitmekihiliste keraamiliste ketas- ja planaarkondensaatorite aukudesse