Evropská komise - Rejstřík dokumentů Komise Evropská komise - Rejstřík dokumentů Komise https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-05-07 2021-05-07 cs C(2016)5900/F1 cs https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2016&number=5900&version=ALL&language=cs 22/09/2016 C(2016)5900/F1 (22/09/2016) - DG CLIMA C(2016)5900/F1 (22/09/2016) - DG CLIMA (GŘ pro oblast klimatu) - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací