Euroopa Komisjon - Komisjoni dokumendiregister Euroopa Komisjon - Komisjoni dokumendiregister https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-02-28 2021-02-28 et C(2016)1087/F1 et https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2016&number=1087&version=ALL&language=et 26/02/2016 C(2016)1087/F1 (26/02/2016) - DG FISMA C(2016)1087/F1 (26/02/2016) - DG FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) - KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turu tunnustatud tava kehtestamise kriteeriume, korda ja nõudeid ning selle hoidmise, lõpetamise või tunnustamise tingimuste muutmise nõudeid