Navigation path

Pagina de început

Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene le oferă cetăţenilor şi rezidenţilor din statele membre dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul publicului la documentele acestor trei instituţii stabileşte principiile şi limitele generale ale acestui drept de acces.

Pentru a ajuta cetăţenii să-și exercite drepturile care le revin, regulamentul prevede că fiecare dintre cele trei instituţii trebuie să pună la dispoziţie un registru al documentelor, în format electronic.

Prin urmare, Comisia a decis să creeze un registru care să cuprindă, într-o primă etapă, documente legislative de tip COM, C şi SEC, precum și agendele de lucru şi procesele-verbale ale reuniunilor Comisiei.

Acest registru conţine numai referinţele documentelor elaborate începând de la 1 ianuarie 2001. Treptat, vor fi incluse şi alte categorii de documente.

Registrul completează baza de date privind procedurile interinstituţionale (EurLex), care permite efectuarea de căutări privind activitatea instituţiilor UE în cadrul procesului de elaborare a legislaţiei europene.

Scopul registrului este de a informa publicul în legătură cu cele mai importante documente elaborate de Comisie. Fireşte, dreptul de acces nu este limitat la documentele cuprinse în acest registru. În același timp, accesul la lista de documente nu aduce atingere prelucrării cererii de acces la unul dintre documentele de pe lista respectivă. Accesul la un document poate fi respins, în cazul în care divulgarea conţinutului acestuia ar putea aduce atingere intereselor publice sau private protejate de lista de excepţii care figurează în articolul 4 din regulament.

Pentru fiecare document, registrul cuprinde:

  • identificatorul sau numărul de referinţă
  • titlul, în limbile în care este disponibil documentul
  • data
  • limbile în care este disponibil
  • departamentul responsabil cu elaborarea acestuia.