Navigation path

Pagrindinis puslapis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsniu valstybių narių piliečiams ir gyventojams suteikiama teisė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su šių trijų institucijų dokumentais nustatomi šios teisės susipažinti bendrieji principai ir apribojimai.

Siekiant padėti piliečiams lengviau naudotis šia teise, Reglamente numatyta, kad kiekviena iš šių trijų institucijų sudarytų galimybę naudotis elektroniniu dokumentų registru.

Europos Komisija nusprendė sukurti registrą, į kurį pirmiausia būtų įtraukti tam tikrų kategorijų dokumentai, visų pirma teisės aktai, pažymėti COM, C ir SEC, taip pat kitų kategorijų dokumentai, pavyzdžiui, Komisijos posėdžių darbotvarkės ir protokolai.

Šiame registre pateikiamos nuorodos tik į tuos dokumentus, kurie buvo parengti nuo 2001 m. sausio 1 d. Registro apimtis bus palaipsniui plečiama, įtraukiant kitų kategorijų dokumentus.

Registras papildo tarptinstitucinių procedūrų duomenų bazę EurLex, kurioje galima ieškoti procedūrų, vykdomų institucijoms rengiant teisės aktus.

Šios priemonės paskirtis – informuoti piliečius apie svarbiausius Komisijos parengtus dokumentus. Reikėtų nepamiršti, kad teisė susipažinti su dokumentais taikoma ne vien tik į šį į registrą įtrauktiems dokumentams. Kita vertus, tai, kad suteikiama prieiga prie šio dokumentų sąrašo, nereiškia, kad bus patenkintas bet kuris prašymas susipažinti su kuriuo nors iš šių dokumentų. Gali būti atsisakyta leisti susipažinti su dokumentais, kuriuos paskelbus nukentėtų visuomenės arba privačių asmenų interesai, ginami išimties tvarka, nustatyta Reglamento 4 straipsnyje.

Registre pateikiama kiekvieno dokumento:

  • identifikacinis arba nuorodos numeris,
  • pavadinimas tomis kalbomis, kuriomis su juo galima susipažinti,
  • data,
  • kalbos, kuriomis su dokumentu galima susipažinti,
  • už dokumento rengimą atsakinga tarnyba.