Navigation path

Kezdőlap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke értelmében a tagállamok állampolgárait és lakosait megilleti a jog, hogy hozzáférjenek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz. A hozzáférési jog általános szabályait és korlátait a három intézmény dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet rögzíti.

A rendelet – annak érdekében, hogy a polgárok könnyebben élhessenek e jogukkal – előírja, hogy mindhárom intézménynek elektronikus dokumentum-nyilvántartást kell fenntartania.

A Bizottság ezért nyilvántartást hozott létre, melyben első lépésben meghatározott kategóriájú dokumentumokat, többek között a jogalkotási dokumentumokat (a COM, C és SEC jelzetű dokumentumokat), valamint a Bizottság üléseinek napirendjeit és jegyzőkönyveit tette elérhetővé.

A nyilvántartás a 2001. január 1-je óta készült dokumentumok hivatkozását tartalmazza csupán. Tartalma azonban fokozatosan bővülni fog, amint kiegészül más típusú dokumentumokkal.

A nyilvántartás az intézményközi eljárások adatbázisával, a EurLex-szel párhuzamosan, annak kiegészítéseként működik. A EurLex adatbázisban az intézmények által a közösségi jog kidolgozása során végzett munkát lehet nyomon követni.

A nyilvántartás célja az, hogy a polgárok tájékoztatást kapjanak a Bizottság által létrehozott legfontosabb dokumentumok létezéséről. A hozzáférési jog azonban természetesen nem korlátozódik a nyilvántartásban szereplő dokumentumokra. A dokumentumlistához való hozzáférés továbbá nem jelenti azt, hogy minden dokumentumkérés automatikusan maga után vonja az igényelt dokumentumok megküldését. A hozzáférés ugyanis megtagadható, ha olyan dokumentumokról van szó, amelyeknek nyilvánosságra hozatala – a rendelet 4. cikkében meghatározott kivételeknek köszönhetően – védelmet élvező közérdeket vagy magánérdeket sérthet.

A nyilvántartás a benne megtalálható dokumentumok mindegyike esetében tartalmazza:

  • a jelzetet vagy a hivatkozási számot,
  • a dokumentum címét minden olyan nyelven, amelyen az elérhető,
  • a dokumentum keltét,
  • a nyelveket, amelyeken a dokumentum elérhető,
  • a dokumentum kidolgozásáért felelős szervezeti egység nevét.