Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2016)2205/F1 ENV (GD for Miljø) 19/04/2016
Kommissionens delegerede direktiv
KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger i elektriske forbindelser til temperatursensorer i visse anordninger

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)