Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2019)15/F1 TRADE (GR pre obchod) 18/01/2019
Odporúčanie na rozhodnutie
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o posudzovaní zhody
COM(2019)15/1 TRADE (GR pre obchod) 17/01/2019
Odporúčanie na rozhodnutie
Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)