Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2018)816/F2 REGIO (GU za regionalnu i urbanu politiku) 01/04/2019
Izvješće Komisije
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020. Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2018. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.-2017.
COM(2018)816/F1 REGIO (GU za regionalnu i urbanu politiku) 19/12/2018
Izvješće Komisije
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020. Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2018. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.-2017.

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)