Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2018)816/F2 REGIO (ГД Регионална и селищна политика) 01/04/2019
Доклад на Комисията
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейски структурни и инвестиционни фондове, 2014—2020 г. Обобщаващ доклад от 2018 г. за годишните доклади относно изпълнението на програмите за периода 2014—2017 г.
COM(2018)816/F1 REGIO (ГД Регионална и селищна политика) 19/12/2018
Доклад на Комисията
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейски структурни и инвестиционни фондове, 2014—2020 г. Обобщаващ доклад от 2018 г. за годишните доклади относно изпълнението на програмите за периода 2014—2017 г.

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2
(Показване на страница 1 от 1)