Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2018)252/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 14/03/2018
Návrh nariadenia
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)