Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 15709
(Lehekülg 1 / 1571)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2019)620/F1 EMPL (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) 11/09/2019
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta
COM(2019)610/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 02/07/2019
Autonoomne akt
2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid)
COM(2019)600/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 03/07/2019
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega
COM(2019)572/F1 JUST (õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat) 09/08/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat) 09/08/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat) 09/08/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tühistatakse otsus 2009/417/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Hispaanias
COM(2019)542/F2 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 27/06/2019
Komisjoni aruanne
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli -11 lõike 2 kohane komisjoni aruanne nõukogule 20. märtsil 2019 Ungarisse tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta
COM(2019)541/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Komisjoni aruanne nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli-11 lõikele 2 Rumeeniasse 14.-15. märtsil 2019 tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 15709
(Lehekülg 1 / 1571)