Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 15709
(Viser side 1 af 1571)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2019)620/F1 EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 11/09/2019
Forslag til afgørelse
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger
COM(2019)610/F1 BUDG (GD for Budget) 02/07/2019
Autonom retsakt
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
COM(2019)600/F1 BUDG (GD for Budget) 03/07/2019
Forslag til afgørelse
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU) 2019/276 for så vidt angår tilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
COM(2019)572/F1 JUST (GD for Retlige Anliggender og Forbrugere) 09/08/2019
Forslag til afgørelse
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)571/F1 JUST (GD for Retlige Anliggender og Forbrugere) 09/08/2019
Forslag til afgørelse
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)570/F1 JUST (GD for Retlige Anliggender og Forbrugere) 09/08/2019
Forslag til afgørelse
Proposal for a Council Implementing Decision in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 05/06/2019
Henstilling til afgørelse
Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2009/417/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien
COM(2019)542/F2 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 27/06/2019
Rapport fra Kommissionen
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 05/06/2019
Rapport fra Kommissionen
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Kommissionens rapport til Rådet i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1466/97 om det udvidede overvågningsbesøg i Ungarn den 20. marts 2019
COM(2019)541/F1 ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) 05/06/2019
Rapport fra Kommissionen
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Kommissionens rapport til Rådet i henhold til artikel -11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1466/97 om det udvidede overvågningsbesøg i Rumænien den 14.-15. marts 2019

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 15709
(Viser side 1 af 1571)