Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2017)555/F1 CNECT (GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije) 28/09/2017
Komunikacija Komisije institucijama
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu Povećanje odgovornosti internetskih platformi

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)