Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2017)555/F1 CNECT (GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi) 28/09/2017
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet Større ansvar for onlineplatforme

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)