Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2020)5606/F1 CLIMA (GR pre oblasť klímy) 19/08/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových ľahkých úžitkových vozidiel zapísaných do evidencie v rokoch 2016, 2017 a 2018

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)