Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2020)5606/F1 CLIMA (Klimata politikas ĢD) 19/08/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/631 I pielikumu groza, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo komerciālo transportlīdzekļu masā, kas reģistrēti 2016., 2017. un 2018. gadā

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)