Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2020)5606/F1 CLIMA (GD for Klima) 19/08/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i 2016, 2017 og 2018

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)