Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2020)3151/F1 ENV (GD za okolje) 19/05/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o spremembi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)