Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 1
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
C(2020)3151/F1 ENV (DĠ Ambjent) 19/05/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, il-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u tat-taħlitiet

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 1
(Qed tara paġna 1 minn 1)