Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 137
(Rodomas puslapis 1 iš 14)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2020)9326/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 21/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymų, dalių, naudotinų atliekant techninę priežiūrą, gamybos ir atsižvelgimo į tai, kad orlaiviai sensta, sertifikuojant iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012
C(2020)9260/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 18/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo pratęsiamas 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1429 kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės, nustatytas laikotarpis
C(2020)9148/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 21/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiami deleguotaisiais reglamentais (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 nustatyti techniniai reguliavimo standartai
C(2020)9147/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 21/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo keičiantis įkaitu reikalingų tam tikrų rizikos valdymo procedūrų taikymo pradžios datų nustatymo iš dalies keičiami Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2251 nustatyti techniniai standartai
C(2020)9101/F1 ENV (Aplinkos GD) 21/12/2020
Komisijos deleguotoji direktyva
KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) .../… kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl bendrųjų triukšmo vertinimo metodų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB II priedas
C(2020)9073/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 18/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1238 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami reikalavimai dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto informacinių dokumentų, į išlaidų ribą įtraukiamų išlaidų ir mokesčių ir rizikos mažinimo metodų
C(2020)8950/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 16/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl laikino išskirtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostata dėl antžeminių paslaugų teikėjo atrankos
C(2020)8922/F1 MOVE (Mobilumo ir transporto GD) 16/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl laikino išskirtinių priemonių taikymo pratęsimo siekiant pašalinti COVID-19 pandemijos padarinius iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostata dėl licencijų oro susisiekimui vykdyti
C(2020)8844/F1 ENV (Aplinkos GD) 16/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedo nuostatos dėl pentachlorfenolio ir jo druskų bei esterių
C(2020)8824/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 18/12/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, kuriais iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583 ir patikslinamos tam tikroms ne nuosavo kapitalo finansinėms priemonėms taikytinos likvidumo ribos ir sandorio procentiliai, naudojami nustatant priemonei būdingą dydį

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 137
(Rodomas puslapis 1 iš 14)