Navigation path

Toradh an chuardaigh

Líon na gcáipéisí a fhreagraíonn do critéir chuardaigh sin: 137
(Nasc chuig an bhfotha RSS)

Uimhir tagartha an doiciméidAn Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil an cúram sin uirthiDáta foilsithe
C(2020)9326/F1 MOVE (AS na Soghluaisteachta agus an Iompair) 21/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the instructions for continued airworthiness, the production of parts to be used during maintenance and the consideration of ageing aircraft aspects during certification
C(2020)9260/F1 MOVE (AS na Soghluaisteachta agus an Iompair) 18/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... extending the reference period of Regulation (EU) No 2020/1429 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak
C(2020)9148/F1 FISMA (AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil) 21/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) …/... ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2205, (AE) 2016/592 agus (AE) 2016/1178 maidir leis an dáta óna ngabhfaidh éifeacht leis an oibleagáid imréitigh le haghaidh cineálacha áirithe conarthaí
C(2020)9147/F1 FISMA (AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil) 21/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) …/... ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear na caighdeáin theicniúla a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/2251 maidir le huainiú cathain a dhéanfar nósanna imeachta bainistithe riosca áirithe a chur i bhfeidhm chun críoch comhthaobhacht a mhalartú
C(2020)9101/F1 ENV (AS an Chomhshaoil) 21/12/2020
Treoir tharmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../… amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex II to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common noise assessment methods
C(2020)9073/F1 FISMA (AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil) 18/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on information documents, on the costs and fees included in the cost cap and on risk-mitigation techniques for the pan-European Personal Pension Product
C(2020)8950/F1 MOVE (AS na Soghluaisteachta agus an Iompair) 16/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences of the COVID-19 pandemic with regard to selection of groundhandling service provider
C(2020)8922/F1 MOVE (AS na Soghluaisteachta agus an Iompair) 16/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences of the COVID-19 pandemic with regard to operating licences
C(2020)8844/F1 ENV (AS an Chomhshaoil) 16/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) …/... ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha a mhéid a bhaineann le peinteaclóraifeanól agus a shalainn agus a eistir
C(2020)8824/F1 FISMA (AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil) 18/12/2020
Rialachán tarmligthe ón gCoimisiún
RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) …/... ÓN gCOIMISIÚN lena leagtar síos caighdeáin theicniúla rialála lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/583 a mhéid a bhaineann le coigeartú tairseacha leachtachta agus peircintílí trádála a úsáidtear chun an méid atá sonrach don ionstraim is infheidhme maidir le hionstraimí neamhchothromais áirithe a chinneadh

Líon na gcáipéisí a fhreagraíonn do critéir chuardaigh sin: 137
(Nasc chuig an bhfotha RSS)