Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2019)7611/F1 GROW (DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 29/10/2019
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în ceea ce privește informațiile referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 1
(Pagina 1 din 1)