Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2019)5890/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 08/08/2019
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp Saccharomyces cerevisiae som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)