Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2019)5890/F1 SANTE (Sveikatos ir maisto saugos GD) 08/08/2019
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įrašyta Saccharomyces cerevisiae

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 1
(Rodomas puslapis 1 iš 1)