Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2019)5890/F1 SANTE (ГД Здравеопазване и безопасност на храните) 08/08/2019
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на Saccharomyces cerevisiae като активно вещество

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)