Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2019)5867/F1 SANTE (GD za zdravje in varnost hrane) 08/08/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/… o spremembi Uredbe 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sira kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 1
(Prikazana stran 1 od 1)