Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2019)5206/F1 CLIMA (GU za klimatsku politiku) 18/07/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)