Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2019)1997/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 14/03/2019
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende kriterierna för att utse centrala kontaktpunkter på området för betaltjänster och avseende vilka funktioner som dessa centrala kontaktpunkter ska ha

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)