Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2019)1997/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 14/03/2019
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií stanovovania ústredných kontaktných bodov v oblasti platobných služieb a funkcií týchto ústredných kontaktných bodov

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)