Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2019)1846/F1 CLIMA (GD Klimatpolitik) 13/03/2019
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av kommissionens delegerade förordning [C(2019)1841 av den 12 mars 2019] om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion, vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 1
(Visar sida 1 av 1)