Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2019)1846/F1 CLIMA (GU za klimatsku politiku) 13/03/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Delegirane uredbe Komisije [C(2019) 1841 od 12. ožujka 2019.] o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Registra Unije u pogledu funkcioniranja Registra Unije na temelju Uredbe (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)