Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2019)1846/F1 CLIMA (ГД Действия по климата) 13/03/2019
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за изменение на Делегиран регламент [С(2019)1841 на Комисията от 12 март 2019 година] за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)