Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2019)1796/F1 ENER (Enerģētikas ĢD) 11/03/2019
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu Nr. 1062/2010

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)