Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2019)1796/F1 ENER (GU za energetiku) 11/03/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)