Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
C(2019)1796/F1 ENER (ГД Енергетика) 11/03/2019
Делегиран регламент на Комисията
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 1
(Показване на страница 1 от 1)